Değerli Bilim İnsanları;

 

2-5 Mart 2022 tarihleri arasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumunu (ISSRIS'22) online olarak düzenlenecektir.

Birincisi 2021 yılında düzenlenen 16 farklı ülkeden 554 katılımcının yer aldığı Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, bilim insanlarını, eğitmenleri, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek teorik ve pratik bilgileri bilimsel bir çerçevede paylaşmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır.

 

ISSRIS'22, katılımcılara Mühendislik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Ziraat, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, İktisadi ve İdari Bilimleri alanlarında yapılan çalışmaların yenilikçi yönlerini ve güncel konuları tartışmak için multidisipliner bir buluşma imkanı sağlayacaktır.

 

Sempozyumda Türkçe veya İngilizce dillerinde sunulan bildirilerin özet metinleri veya tam metinleri yazarın isteğine bağlı olarak elektronik ortamda ISBN’li Kongre Bildiri Kitabında, tam ve özet metin olarak yayınlanacaktır. 

Sempozyum bilim kurulumuzda farklı ülkelerden bilim insanları  yer almaktadır ve gönderilecek bildiriler hakem değerlendirmesinden geçecektir. Bu yüzden sempozyumumuz doçentlik başvurusu kriterlerine uygundur.  

 

Saygılarımızla,

ISSRIS'22

issris22 -afiş.jpg