Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihleri:

22-25 Şubat 2021

Özet veya tam metinlerin son gönderim tarihi

31 Ocak 2021

Kayıt için son tarih

15 Şubat 2021

Seçilmiş bildirilerin dergilere yönlendirilmesi 

10 Mart 2021

ISBN'li özet  ve tam metin kitabının yayın tarihi

15 Mart 2021

© Tüm Hakları Saklıdır

     All rights reserved