Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihleri:

02-05 Mart 2022

Özet veya tam metinlerin son gönderim tarihi

16 Şubat 2022

Kayıt için son tarih

23 Şubat 2022

ISBN'li özet  ve tam metin kitabının yayın tarihi

21 Mart 2022