Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihleri:

22-25 Şubat 2021

Özet veya tam metinlerin son gönderim tarihi

31 Ocak 2021

Kayıt için son tarih

15 Şubat 2021

ISBN'li özet  ve tam metin kitabının yayın tarihi

15 Mart 2021