top of page

Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihleri:

13-16 Mart 2024

Özet veya tam metinlerin son gönderim tarihi

01 Mart 2024

Kayıt için son tarih

06 Mart 2024

Bildir kitabının yayın tarihi ( En geç)

24 Mart 2024

bottom of page