top of page

Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihleri:

15-18 Mart 2023

Özet veya tam metinlerin son gönderim tarihi

03 Mart 2023 (Uzatılmış)

Kayıt için son tarih

8 Mart 2023

Bildir kitabının yayın tarihi ( En geç)

26 Mart 2023

bottom of page