Sempozyum Yayın Kılavuzu

Sempozyumda sunumu yapılan çalışmalar ISBN'li bildir kitabında yayınlanacaktır. Bildiri  kitapları  en geç tarihinde pdf formatında sempozyum web sitesinde yayınlanacaktır. Sempozyumda sunum yapan katılımcılar için katılım belgesi (pdf formatında) düzenlenecektir. 

  • Özet ya da tam metin kitapları yayını için ek bir ücret ödenmesi gerekmemektedir. Yayın hizmetleri sempozyum ücretine dahildir

  • Sempozyum bildiri kitaplarında yayınlan çalışmalar doçentlik ve teşvik mevzuatlarına göre Özet ya da Tam Metin Bildiri yayını statüsünde değerlendirilmektedir. (Kitap bölümü olarak değerlendirilmemektedir)

 

Uluslararası Dergilerde Makale İmkanı

(Lütfen Dikkatli Okuyunuz

Sempozyumda sunulup özet metni yayınlanacak bildiriler arasından Bilim Kurulu tarafından seçilen çalışmalar yazarın isteği doğrultusunda anlaşmalı olduğumuz Uluslararası Dergilerde dergi kurallarını da (hakemli inceleme) sağlamak kaydıyla makale olarak yayınlanabilecektir.

ANLAŞMALI DERGİLER tam metninizin dergilerde makale olarak yayınlanabilmesi için

  • İlgili derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılmış olması

  •  İlgili dergiye doğrudan sizin tarafınızdan gönderilmiş olması (makaleniz sempozyum organizasyonu tarafından dergiye gönderilmemektedir)

  •  Dergi hakem sürecini geçmesi gerekmektedir

  • Sempozyum organizasyonumuzun anlaşmalı dergilerin editör ve hakem sürecine müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır.  

  • Kabul edilen makaleler için,  sempozyum katılımcısı olunması (yukarıdaki şartları karşılamayan makaleler için) dergide makale yayınını garanti etmez.

Anlaşmalı Dergi Listesi

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

            https://dergipark.org.tr/tr/pub/bjesr

     (Index Copernicus, Base, CiteFactor, ESJI, Root Indexing, ResearchBip, I2OR, SIS, Euro Pub, ASI, DRJI)

JOURNAL OF MECHATRONICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ENGINEERING

https://www.jvejournals.com/journal/jmai

(Assos Index, SIS, ASI, ResearchBip, EuroPub, Cite Factor, J-Gate, CNKI, InkEr)

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DİPLOMASİ 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/uid

(Assos Index, DRJI, SIS, I2OR​)

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 

http://www.itobiad.com/tr/

(  TR Dizin, Index Copernicus, EBSCO HOST, J-Gate, Ulrichs Web, Academic Journals Database)

İMALAT TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI

https://dergipark.org.tr/tr/pub/mateca

(ResearchBip, Assos, I2OR)

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI DERGİSİ

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitsa

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ VE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

https://dergipark.org.tr/tr/pub/boneyusbad

TURKISH JOURNAL OF EDUCATION

(Emerging Sources Citition Index (E-SCI), TR Dizin)

https://dergipark.org.tr/tr/pub/turje

COMPUTERS AND INFORMATICS

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ci

JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT RESEARCH

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jismar

JOURNAL OF TURKISH OPERATIONS MANAGEMENT 

https://dergipark.org.tr/en/pub/jtom

(EBSCO, Erih Plus, ESJI, Miar, Road, Google Scholar, I2OR, Academic Resource Index, Scıentific Journal Impact Factor, Index Copernicus, Root Indexing, ASOS Index, ISI,Sobiad)

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/okufbed

BASE, ASOS İNDEX, Google Scholars, OpenAIRE, Harvard University Herbaria ,The International Plant Name Index (IPNI),ZDB Index ,Eurasian Scientific Journal Index, EuroPub,Root Indexing,CITEFACTOR)